Lehrerin heißt ukrainische Pädagog:innen willkommen

Українські педагоги, ласкаво просимо! I Ukrainische Pädagog*innen sind willkommen!

Тюрингії шукає педагогів для навчання та догляду за дітьми та підлітками, які прибули як біженці або переміщені до Тюрингії та не володіють німецькою мовою чи володіють нею у недостатньому обсязі. Пропонуються вакансії для повної та неповної зайнятості у різних школах.

Ви можете подати заяву, навіть якщо наразі не маєте всіх необхідних документів через втечу та переміщення. Ваші документи будуть перевірені, і ви отримаєте від нас повідомлення про надання додаткових документів (якщо потрібно) чи можливих альтернативних підтверджуючих документів.

Якщо ви володієте німецькою мовою та бажаєте працювати у сфері навчання та догляду, з нетерпінням чекаємо на вашу заяву через онлайн-портал з працевлаштування:

++++

Thüringen sucht zur Unterrichtung und Betreuung von nach Thüringen geflüchteten oder vertriebenen Kindern und Jugendlichen, die über keine oder nur wenige Deutschkenntnisse verfügen, Pädagoginnen und Pädagogen. Stellen werden in Voll- oder Teilzeit an verschiedenen Schulstandorten angeboten.

Auch wenn du auf Grund von Flucht und Vertreibung aktuell nicht über alle regulär geforderten Nachweise verfügen, kannst du eine Bewerbung einreichen. Deine Unterlagen werden geprüft und du erhältst von uns eine Rückmeldung über noch benötigte Dokumente oder mögliche alternative Nachweise.

Wenn du über deutsche Sprachkenntnisse verfügst und bei der Absicherung des Unterrichts und der Betreuung tätig werden möchten, freuen wir uns auf deine Bewerbung über das Online-Bewerbungsportal:

Вакансії I Stellenangebote

Інструкція щодо подання заяви про прийняття на роботу в школі Тюрингії для педагогів, які втекли/переміщені із зон бойових дій I Hinweise für eine Bewerbung für geflüchtete/vertriebene Pädagoginnen und Pädagogen aus Kriegsgebieten

Примітки до програми I Hinweise zur Bewerbung

ВАЖЛИВО! I Wichtig!

Наразі для подання заяви потрібні:

 • підтвердження статусу перебування або тимчасове посвідчення про легальне перебування в країні із записом «Трудова діяльність дозволена» (потрібне лише після 31 серпня 2022 р.)
 • копія офіційного документа, що посвідчує особу
 • резюме
 • по можливості дипломи, сертифікати для підтвердження кваліфікації
 • документи для підтвердження знання мови
 • щеплення проти кору або підтвердження імунного статусу (медична довідка про визначення титру)

З нетерпінням чекаємо на Вашу заяву!

+++

Für die Bewerbung sind aktuell notwendig:

 • Nachweis über den Aufenthaltsstatus oder Fiktionsbescheinigung mit dem Eintrag „Erwerbstätigkeit erlaubt“ (erst nach 31. August 2022 notwendig)
 • Kopie eines amtlichen Identitätsnachweises
 • Lebenslauf
 • sofern möglich Abschlusszeugnisse, Qualifikationen
 • Nachweise über Sprachkenntnisse
 • Masernschutzimpfung oder Nachweis über den Immunstatus (ärztliche Titerbestimmung)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

більше інформації I Weitere Informationen

Слова і фрази для педагогічної роботи I Worte und Wendungen für die pädagogische Arbeit

Слова і фрази I Worte und Wendungen

Вакансія вчителя в окрузі Nordthüringen I Tätigkeit als Lehrkraft im Schulamtsbereich Nordthüringen

Taetigkeit als Lehrkraft in Nordthueringen I Вакансія вчителя в окрузі Nordthüringen

На основі інформації Міністерства освіти Тюрінгії I Informationen des Thüringer Bildungsministeriums

https://bildung.thueringen.de/ukraine

FAQ

У тримовній брошурі «Дитячий садок і школа в Тюрингії» надано огляд системи освіти в Тюрингії.

In der dreisprachigen Broschüre „Kindergarten und Schule in Thüringen“ sind Informationen zum Thüringer Bildungssystem übersichtlich dargestellt.


На порталі вакансій Тюрингії пропонуються можливості працевлаштування в системі освіти Тюрингії. У пам'ятці для українців пояснюється, що потрібно робити. Державні відомства у справах шкіл відповідають за працевлаштування.

+++

Über das Thüringer Karriereportal werden Möglichkeiten der Einstellung in den Thüringer Schuldienst angeboten. Ein Hinweisblatt für Ukrainerinnen und Ukrainer erklärt die Vorgehensweise. Die Staatlichen Schulämter sind für die Einstellung zuständig.

 • Діяльність на гонорарній основі

Педагоги та інші особи з України, які готові надати підтримку, можуть бути працевлаштовані у школах Тюрингії на гонорарній основі за рахунок бюджету школи. Бюджет школи призначено для фінансування позакласних заходів та послуг, які доповнюють навчання.

Залучення за рахунок бюджету школи реалізується за договором про виконання роботи за гонорар (для фізичних осіб), або за проектним договором (спілки, музичні школи, школи мистецтв, центри освіти дорослих).

Плата становить 20 євро за академічну годину, яка триває 45 хвилин.

 • Влаштування на роботу в системі шкільної освіти

У школі педагоги з України можуть працювати тимчасово або постійно вчителями, спеціалістами-дефектологами чи вихователями.

Тимчасове працевлаштування

 • Для тимчасового працевлаштування у школах Тюрингії необхідно надати підтвердження кваліфікації або підтвердження достовірності у формі письмової декларації стосовно освіти та попередніх місць роботи, доповнені, якщо можливо, (цифровими) документами.
 • Необхідно надати довідку про благонадійність/несудимість розгорнутої форми (§ 30a BZRG (Закон ФРН про Федеральний центральний реєстр). Якщо перебування в Німеччині складає менше чотирьох місяців, потрібно надати заяву про (не)судимість та факти перебування під слідством.
 • Для часу перебування в Україні необхідно подати офіційну довідку про несудимість і характеристику, витяг із карного реєстру країни походження або рівноцінний документ.
 • Винятки можливі для педагогів, які активно працюють у системі шкільної освіти в Україні.


Безстрокове працевлаштування

 • Додатково до передумов, які висуваються для тимчасового працевлаштування, слід мати документи, що підтверджують еквівалентність професійної кваліфікації вчителя, та подати відповідну заяву.


+++

 • Tätigkeit auf Honorarbasis

Pädagoginnen und Pädagogen sowie andere Unterstützungswillige aus der Ukraine können an Thüringer Schulen auf Honorarbasis über das Schulbudget beschäftigt werden. Das Schulbudget ist auf die Finanzierung außerunterrichtlicher Angebote und unterrichtsergänzender Leistungen ausgerichtet.

Der Einsatz über das Schulbudget erfolgt entweder über einen Honorarvertrag (für Einzelpersonen) oder einen Projektvertrag (Vereine, Musikschulen, Kunstschulen, Volkshochschulen).

Das Honorar beträgt grundsätzlich 20 Euro je Stunde á 45 Minuten.

 • Einstellung in den Schuldienst

Im Unterricht können Pädagoginnen und Pädagogen aus der Ukraine befristet oder auch unbefristet als Lehrkräfte, Sonderpädagogische Fachkräfte oder Erzieherinnen und Erzieher tätig sein.

Befristete Einstellung

 • Für eine befristete Einstellung in den Thüringer Schuldienst ist ein Nachweis der Qualifikation oder eine Glaubhaftmachung durch schriftliche Erklärung zu Ausbildung und bisherigen Beschäftigungen, möglichst ergänzt durch (digitale) Dokumente, vorzulegen.
 • Ein erweitertes Führungszeugnis (§ 30a BZRG) ist vorzulegen. Bei einer kürzeren Aufenthaltsdauer in Deutschland als vier Monate ist eine Erklärung über Vorstrafen und Ermittlungsverfahren notwendig.
 • Für die Zeit in der Ukraine ist ein amtliches Führungs- oder Leumundszeugnis, ein Auszug aus dem Strafregister des Heimatlandes oder eine gleichwertige Urkunde vorzulegen.
 • Bei im aktiven Schuldienst der Ukraine befindlichen Pädagoginnen und Pädagogen sind Ausnahmen möglich.


Unbefristete Einstellung

 • Zusätzlich zu den Voraussetzungen einer befristeten Einstellung müssen Zeugnisse zur Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation als Lehrerin bzw. Lehrer vorliegen und ein entsprechender Antrag[1] gestellt werden.

[1] https://bildung.thueringen.de/lehrkraefte/lehrerbildung/anerkennung


c
Icon

Erste Reihe

ChatBot

Icon

Erste Reihe

Herzlich willkommen!

Kann ich Dir helfen?